Archeologisch onderzoek De Beekvallei te Lieren

Laatste nieuws

30-11-2019 Archeologisch onderzoek De Beekvallei te Lieren In Lieren heeft Le Clercq Planontwikkeling in samenwerking met Nikkels Projecten, 30 woningen ontwikkeld aan de rand van het dorp, in het project De Beekvallei. Voordat de bouw kan starten, is het vanwege de ligging van de grond nodig dat er archeologisch onderzoek wordt gedaan. Eco Consultancy heeft het onderzoek verricht. Er zijn onder andere restanten uit de ijzertijd gevonden.
Naar verwachting zal de bouw van de woningen begin volgend jaar starten.
Terug >>