Overeenstemming over aankoop en ontwikkeling Senzora terrein Deventer

Laatste nieuws

20-10-2020 Overeenstemming over aankoop en ontwikkeling Senzora terrein Deventer Na een zorgvuldig selectieproces zijn Bergsingel BV en de combinatie Le Clercq Planontwikkeling / BPD Ontwikkeling tot overeenstemming gekomen over de aankoop en ontwikkeling van het Senzora terrein aan de Bergsingel in Deventer.
Voor de herontwikkeling heeft de gemeente Deventer in samenspraak met Bergsingel BV een handelingsperspectief vastgesteld met uitgangspunten, kaders en ambities. Op basis van dit perspectief is door de combinatie een ontwikkelvisie opgesteld voor de realisatie van circa 100 tot 120 woningen. Het plan van Le Clercq en BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen. De ambitie van partijen is om op het oude fabrieksterrein een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu te realiseren met behoud van de historische betekenis. In de transformatie van het gebied wordt het karakteristieke en oorspronkelijke Senzora fabriekspand in oude staat hersteld en ingezet als voornaamste identiteitsdrager. De komende maanden zullen worden gebruikt om de koop af te wikkelen en de verdere planvorming op te starten in nauwgezet overleg met de gemeente en de buurt.
Terug >>